Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti IPM Building spol. s r.o.

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti IPM Building spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006522

Výše dotace: 99 237,74 Kč

Doba realizace projektu: 25. listopad 2022 až 30. červen 2024


Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti IPM Building spol. s r.o. o výkonu 9,9 kWp bez akumulace. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě). Případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.


Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

OKPLANARCHITECTS - ipmb.cz
Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti IPM Building spol. s r.o.

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti IPM Building spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006524

Výše dotace: 99 237,74 Kč

Doba realizace projektu: 25. listopad 2022 až 30. červen 2024


Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti IPM Building spol. s r.o. o výkonu 9,9 kWp bez akumulace. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě). Případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.


Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

OKPLANARCHITECTS - ipmb.cz