Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), Vás jako uživatele informujeme před odesláním kontaktního formuláře provozovateli webu, společnosti IPM Building s r. o., IČ 27191273 se sídlem Na Průhoně 369, 281 25 Konárovice, jakožto správci osobních údajů, ohledně zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem oslovení uživatele s nabídkou produktů/služeb. Jedná se výhradně o produkty/služby uvedené na tomto webu. Následně také za účelem realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy. Mimo výše uvedené účely platí tato informace také pro účely oslovení zájemce o zaměstnání/spolupráci, který vyplní kontaktní formulář a poskytne tak správci své osobní údaje.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze za výše uvedenými účely a to po dobu maximálně 6 měsíců od data přijetí osobních údajů provozovatelem webu. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů, které o sobě uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře sdělí. Odesláním kontaktního formuláře potvrzuje uživatel přijetí výše uvedených informací a je seznámen s možnostmi zpracování údajů správcem webu.