Logo IPM Building

Rodinná vila BOOMERANG

Rodinná vila BOOMERANG - ipmb.cz
Rodinná vila BOOMERANG

Rodinná vila BOOMERANG po dvaceti letech

Vila půdorysného tvaru bumerangu. Fasáda čelního oblouku z betonových cihel, skleněné zádveří, titanzinková falcovaná krytina, gabionové zdi garáže a oplocení, dřevěné pojezdové žaluzie na fasádě bazénu. Nerezová atypická kuchyně, pohledové betony v interiéru, koberce z kapičkového plechu na vnitřních schodištích, plechové parapety v interiéru, korková lina a bezzárubňové dveře.

Exteriér - ipmb.cz
Exteriér

Exteriér

Exteriér - ipmb.cz
Exteriér

Exteriér

Exteriér - ipmb.cz
Exteriér

Exteriér

Rodinná vila BOOMERANG - ipmb.cz
Rodinná vila BOOMERANG - ipmb.cz

Interiér a detaily domu - ipmb.cz
Interiér a detaily domu

Interiér a detaily domu

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Interiér - ipmb.cz
Interiér

Interiér

Rodinná vila BOOMERANG - ipmb.cz
Rodinná vila BOOMERANG - ipmb.cz

Rodinná vila BOOMERANG

Architektonické studio

Dům je postaven v rovině u Kolína. Okolní venkovská rozptýlená zástavba nekladla žádné mimořádné požadavky na projekt, snad jen potřebu co nejvíce oddělit mikrosvět klienta od okolí. Výtvarná, organická koncepce je ovlivněna umístěním objektu na pozemku, vztahem k sousedům, orientací všech obytných místností na jih a vysunutím bazénu do zahrady. Vila se svojí půdorysnou stopou blíží tvaru bumerangu s výrazně přiznávající linií stěny, kterou se vstupuje dovnitř přes skleněný kubus zádveří. Tato stěna je obložena betonovými bloky a svým výrazem definuje jakousi pevnost a stabilitu díla.

ARCH. JAN LÍNEK

ARCH. JAN LÍNEK

Architekt:

ARCH. JAN LÍNEK

Foto: Ing. Jaroslav Hejzlar

Video: Spaneco Production